» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXI z dnia 27.03.2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXI/223/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 252.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/226/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załączniki:
1) XXI/226/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 200.42 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXI/224/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 577.74 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) XXI/225/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1050.97 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XVI/175/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 243.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/222/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XXI/222/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 3827.1 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXI/221/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5922 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/217/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2011 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2011 rok

Załączniki:
1) XXI/217/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 211.41 KB
2) Załącznik do uchwału Nr XXI/217/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/218/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej, Dzielnicy Stare Tarnowice Miasta Tarnowskie Góry, zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego

Załączniki:
1) XXI/218/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 444.81 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Załączniki:
1) XXI/219/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 456.68 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2011

Załączniki:
1) załcznik do uchwały Nr XXI/220/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) XXI/220/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 214.51 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/227/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Kazimierza Schefflera na działalność Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXI/227/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 555.16 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/228/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Hajdy na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Załączniki:
1) XXI/228/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 427.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/229/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygÂŹnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/189/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012- 2014

Załączniki:
1) XXI/229/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1209.15 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/230/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXI/230/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 492.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
POWRÓT