» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 145/693/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do kosji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 145/693/2012

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1066.1 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/694/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 145/694/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/694/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 285.7 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/695/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich górach projektu uchwały w speawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 145/695/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 145/695/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 365.47 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/696/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przeprowadZenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Symbol: 145/696/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/696/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 840.82 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/697/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26b marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskeigo, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 145/697/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/697/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 824.58 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/698/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu położonego w nakle Śląskim, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 145/698/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/698/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 656.72 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/699/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmującej działkę gruntu nr 4590/181 o pow. 0,6575 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 39524, powołożonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej, w dniu 6 kwietnia 2012 roku

Symbol: 145/699/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/699/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 355.32 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/700/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości na byte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego w dniu 28 marca 2012 roku

Symbol: 145/700/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 145/700/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 338.92 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/705/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projetku uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 145/705/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/705/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5281.49 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/704/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projetku uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 145/704/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/704/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2862.72 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/703/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia Joannie Krawczyńskiej - Naczelnikowi Wydziału Inwestycji upoważnienia do składania oświadczeń woli w dniu 27 marca 2012 roku w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakle Śląskim, przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 145/703/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/703/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 489.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/702/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia Iwonie Kalembie - Głównemu Specjaliście w Wydziale Gospodarki Mieniem upoważnienia do składania oświadczeń woli w dniu 27 marca 2012 roku w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakle Śląskim, przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 145/702/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/702/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 495.95 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/701/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie udzielenia Iwonie Kalembie - Głównemu Specjaliście w Wydziale Gospodarki Mieniem upoważnienia do składania oświadczeń woli w dniu 26 marca 2012 roku w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7B

Symbol: 145/701/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/701/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 511.93 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
POWRÓT