» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 150/730/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011

Symbol: 150/730/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/730/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 6132.36 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/729/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 144/686/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 150/729/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/729/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 520.86 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/728/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 150/728/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/728/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 896.69 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/727/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gmin Powiatu Tarnogórskiego części swojego zadania publicznego dotyczącego przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin

Symbol: 150/727/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/727/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 542.05 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/726/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 150/726/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/726/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1960.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/725/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 150/725/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/725/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 7836.41 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/724/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 150/724/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/724/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 440.74 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/723/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 150/723/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/723/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 817.49 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/722/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pt: "Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Bałtycką z ul. Łanową w Tarnowskich Górach - Etap III"

Symbol: 150/722/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/722/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4036.08 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/721/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2011"

Symbol: 150/721/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/721/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 16339.59 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 150/720/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Młodzi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: 150/720/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 150/720/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 604.93 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
POWRÓT