» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 151/736/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 151/736/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/736/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 19868.67 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 151/735/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Symbol: 151/735/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/735/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 365.96 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 151/734/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych dróg położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Symbol: 151/734/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/734/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 458.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 151/733/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 148/715/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2011 WSP im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2011r.

Symbol: 151/733/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/733/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 270.6 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 151/732/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej

Symbol: 151/732/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/732/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1740.62 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 151/731/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 151/731/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 151/731/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 7722.81 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
POWRÓT