» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 170/844/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 170/844/2012

Załączniki:
1) 170/844/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 563.62 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/843/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Bogumile Dutkiewicz- referentowi w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w sprawach dotyczących przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 170/843/2012

Załączniki:
1) 170/843/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 592.36 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/842/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wydania opinii o przebiegu drogi wojewódzkiej nr 908 na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 170/842/2012

Załączniki:
1) 170/842/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 496.22 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/841/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 170/841/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/841/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 447.53 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/840/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 170/840/2012

Załączniki:
1) 170/840/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 498.65 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/839/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pilotowi - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych.

Symbol: 170/839/2012

Załączniki:
1) 170/839/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 482.08 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/838/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Staroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 170/838/2012

Załączniki:
1) 170/838/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 445.14 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/837/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie letnim 2012 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

Symbol: 170/837/2012

Załączniki:
1) 170/837/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 627.07 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/836/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 170/836/2012

Załączniki:
1) 170/836/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 693.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/835/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Sprawców Przemocy w Rodzinie Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2016"

Symbol: 170/835/2012

Załączniki:
1) 170/835/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 3148 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/834/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016"

Symbol: 170/834/2012

Załączniki:
1) 170/834/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4230.95 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/833/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 170/833/2012

Załączniki:
1) 170/833/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1562.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/832/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 170/832/2012

Załączniki:
1) 170/832/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 697.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/831/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 170/831/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/831/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 571.09 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/830/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 170/830/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/830/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 690.14 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/829/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 170/829/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/829/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 565.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/828/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 170/828/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/828/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 621.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/827/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 170/827/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/827/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 547.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/826/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 170/826/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/826/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 688.79 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/825/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia XI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 170/825/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/825/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 562.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/824/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 170/824/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/824/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 686.29 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/823/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 170/823/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/823/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 550.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/822/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/822/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/822/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 681.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/821/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia VIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/821/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/821/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 548.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/820/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/820/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 170/820/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 683.01 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/819/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/819/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/819/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 554.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/818/2012 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/818./2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/818/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 684.12 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/817/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Symbol: 170/817/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/817/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 557.52 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/809/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3

Symbol: 170/809/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/809/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 822.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/816/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2912 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 170/816/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/816/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 831.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/815/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: 170/815/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 170/815/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 838.81 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/814/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 170/814/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/814/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 821.95 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/813/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 170/813/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/813/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 816.37 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/812/2012 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17

Symbol: 170/812/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/812/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 816.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/811/2012 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 170/811/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/811/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 817.04 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 170/810/2012 Zarządu Powiatu w Tarnwoskich Górach z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 170/810/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 170/810/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 824.09 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
POWRÓT