» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 179/886/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzania likwidacji ruchomości zbędnych do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 179/886/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/886/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1404.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Procedury udostepniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych"

Symbol: 179/885/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/885/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2617.59 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/884/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wpraowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 179/884/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/884/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5121.3 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/883/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przetargowego sprzedaży ruchomości zbędnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego"

Symbol: 179/883/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/883/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1916.75 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/882/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 133/641/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę składników majątku ruchomoego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 179/882/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/882/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 291.46 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/881/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko" na terenie działki nr 39/3

Symbol: 179/881/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/881/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 271.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/880/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 179/880/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 179/880/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 995.23 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-23

WIĘCEJ »
POWRÓT