» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 182/919/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 182/919/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 182/919/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 639.8 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/918/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 182/918/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 182/918/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1770.04 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/917/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskeigo na 2012 rok

Symbol: 182/917/2012

Załączniki:
1) 182/917/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4228.22 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/916/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Panu Romanowi Kurdzie stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 182/916/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 182/916/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 296.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/915/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie wygaśnięcia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach przez Panią Brygidę Bochenek

Symbol: 182/915/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 182/915/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 297.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/914/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Gotowi do startu - staż!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 182/914/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 182/914/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 594.34 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 182/913/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwąły nr 145/697/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 182/913/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 182/913/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 333.13 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
POWRÓT