» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 187/957/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 187/957/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/957/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4226.63 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/956/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 187/956/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/956/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 7579.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/955/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 187/955/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/955/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 467.31 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/954/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice

Symbol: 187/954/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/954/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 477.05 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/953/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 187/953/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/953/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 596.62 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/952/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 187/952/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/952/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 701.32 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/951/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014"

Symbol: 187/951/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/951/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 472.47 KB
2) Program Rozwouju Pieczy Zastępczej Typ: PDF, Rozmiar: 6392.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/950/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Romanowi Kurdzie - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Symbol: 187/950/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/950/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 490.74 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/949/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Romanowi Kurdzie - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Symbol: 187/949/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/949/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 437.92 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 187/948/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do otwartego projektu konkursowego nr 1/POKL/3.5/2012 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucję pośredniczącą II stopnia w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Symbol: 187/948/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 187/948/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 605.29 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT