» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 204/1012/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2012 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

Symbol: 204/1012/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 204/1012/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 281.95 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/1011/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2012 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 204/1011/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 204/1011/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 636.32 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/1010/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Symbol: 204/1010/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 204/1010/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 3084.78 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/1009/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Symbol: 204/1009/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 204/1009/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 918.89 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-23

WIĘCEJ »
POWRÓT