» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwaly Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2012 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 213/1059/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 213/1059/2012

Załączniki:
1) Uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 117.83 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 131.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 213/1058/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górahc projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2012 rok

Symbol: 213/1058/2012

Załączniki:
1) Uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 118.84 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 309.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 213/1057/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 213/1057/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 213/1057/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Załączniki do uchwały nr 213/1057/2012 Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 213/1056/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 213/1056/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 213/1056/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
2) Załączniki do uchwały nr 213/1056/2012 Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 213/1055/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 213/1055/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 213/1055/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
2) Załączniki do uchwały nr 213/1055/2012 Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/1054/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 213/1054/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 213/1054/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 66.84 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/1053/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm.

Symbol: 213/1053/2012

Załączniki:
1) Uchwala nr 213/1053/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 97.83 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/1052/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

Symbol: 213/1052/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 213/1052/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 54.63 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-20

WIĘCEJ »
POWRÓT