» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXXI z dnia 20.12.2012r.

Tytuł:  UCHWAŁA NR XXXI/350/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku oraz uchwałą Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) XXXI/350/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 180.07 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXXVII/354/2009 z dnia 30 marca 2009 roku Typ: DOC, Rozmiar: 125 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXXI/349/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXI/349/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 109.66 KB
2) tekst ujednolicony uchwały V/68/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku Typ: DOC, Rozmiar: 333.5 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXXI/348/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXI/348/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 299.1 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr V/68/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku Typ: DOC, Rozmiar: 333.5 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXXI/347/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:
1) XXXI/347/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 111.65 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr LVI/513/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/339/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXXI/339/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 99.73 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/340/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXXI/340/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 59.45 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXI/224/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/343/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XXXI/343/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 164.19 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/346/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Załączniki:
1) XXXI/346/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 51.96 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXIX/327/2012 z dnia 30 października 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 101.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/344/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XXXI/344/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 57.69 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/341/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok

Załączniki:
1) XXXI/341/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 92.06 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/342/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok

Załączniki:
1) XXXI/342/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 68.43 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/345/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 - 2015"

Załączniki:
1) XXXI/345/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 62.41 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/351/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XXXI/351/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 52.93 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/352/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XXXI/352/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 53.02 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/353/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23

Załączniki:
1) XXXI/353/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 53.99 KB

Data dokumentu: 2012-12-20

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXI/354/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXI/354/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 54.68 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-27

WIĘCEJ »
POWRÓT