» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 228/1113/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie umorzenia nalezności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 228/1113/20012

Załączniki:
1) Uchwała nr 228/1113/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 244.19 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1120/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

Symbol: 228/1120/2012

Załączniki:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 59.37 KB
2) uchwała nr 228/1120/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 180.49 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1119/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia II autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 228/1119/2012

Załączniki:
1) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 120.5 KB
2) uchwała nr 228/1119/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 386.67 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1118/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 228/1118/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 228/1118/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1117/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 228/1117/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 228/1117/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1116/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 228/1116/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 228/1116/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 80.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1115/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 77/386/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c (z późn. zm.).

Symbol: 228/1115/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 228/1115/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 53.22 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 228/1114/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 228/1114/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 228/1114/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
POWRÓT