» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2013 rok

Tytuł:  Zarządzenie 9/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 86/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.11.2005 r. w sprawie wydawania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 9/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 9/2013

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 8/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 r. w sprawie sporządzania kart informacyjnych usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 8/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 8/2013

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 7/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 51/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.08.2007 r. w sprawie realizacji umowy uczestnictwa w programie forum "Przejrzysta Polska 2007".

Symbol: 7/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 7/2013

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień oraz wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski i aneksów do umów i porozumień

Symbol: 6/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 6/2013

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do sprawie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: 3/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 3/2013

Data dokumentu: 2013-01-09

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2013 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku ruchomego zbędnego do realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 2/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 2/2013

Data dokumentu: 2013-01-09

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2013 roku w sprawie: odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.

Symbol: 1/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 1/2013

Data dokumentu: 2013-01-02

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 94/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym.

Symbol: 94/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 94/2013

Data dokumentu: 2013-12-31

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 93/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym.

Symbol: 93/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 93/2013

Data dokumentu: 2013-12-31

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 81/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2013 roku w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Symbol: 81/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 81/2013
2) Plan Ewakuacji.
3) Załącznik nr.1
4) Załącznik nr.2
5) Załącznik nr.3
6) Załącznik nr.4
7) Załacznik nr.5.1
8) Załacznik nr. 5.2
9) Załącznik nr.5.3
10) Załącznik nr.5.4
11) Załącznik nr.5.5
12) Załącznik nr. 6.1
13) Załącznik nr.6.2
14) Załacznik nr.6.3
15) Załącznik nr.6.4
16) Załącznik nr.7.1
17) Załącznik nr.7.2
18) Załącznik nr.7.3
19) Załącznik nr.8
20) Załącznik nr.9
21) Załącznik nr.10
22) Procedury

Data dokumentu: 2013-11-15

Data wprowadzenia: 2013-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji.

Symbol: 80/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 80/2013

Data dokumentu: 2013-11-15

Data wprowadzenia: 2013-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.

Symbol: 79/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 79/2013

Data dokumentu: 2013-10-28

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 76/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 76/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 76/2013

Data dokumentu: 2013-10-11

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 75/2013

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2013

Data dokumentu: 2013-10-07

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 74/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 74/2013

Data dokumentu: 2013-10-03

Data wprowadzenia: 2013-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.09.2013r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 73/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 73/2013

Data dokumentu: 2013-09-25

Data wprowadzenia: 2013-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.06.2013 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 61/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 61/2013
2) załącznik zarz. 61/2013

Data dokumentu: 2013-06-06

Data wprowadzenia: 2013-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.05.2013 r. w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Symbol: 55/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 55/2013

Data dokumentu: 2013-05-24

Data wprowadzenia: 2013-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.05.2013 r. w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 50/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 50/2013

Data dokumentu: 2013-05-15

Data wprowadzenia: 2013-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie: ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 45/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 45/2013

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 roku w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 44/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 44/2013

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie: ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 43/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 43/2013

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenia nr 42/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 42/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 42/2013

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 41/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 41/2013

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenia nr 40/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 roku w sprawie: wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: 40/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 40/2013

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie: szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

Symbol: 39/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 39/2013

Data dokumentu: 2013-04-25

Data wprowadzenia: 2013-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.04.2013 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 35/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 35/2013

Data dokumentu: 2013-04-16

Data wprowadzenia: 2013-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Tarn9ogórskiego z dnia 08.04.2013 r. w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Symbol: 34/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 34/2013

Data dokumentu: 2013-04-08

Data wprowadzenia: 2013-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2012.

Symbol: 31/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 31/2013

Data dokumentu: 2013-03-26

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 28/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia21.03.2013 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Skarbu Państwa ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

Symbol: 28/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 28/2013

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2013 r. w sprawie: ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 27/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 27/2013

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2013 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste z terenu powiatu tarnogórskiego na lata 2013 - 2015.

Symbol: 26/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 26/2013

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.02.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 83/2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej na II - gim poziomie zarządzania w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Symbol: 23/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 23/2013

Data dokumentu: 2013-02-28

Data wprowadzenia: 2013-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.02.2013 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Symbol: 17/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 17/2013

Data dokumentu: 2013-02-20

Data wprowadzenia: 2013-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2013 roku w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Symbol: 13/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 13/2013

Data dokumentu: 2013-02-04

Data wprowadzenia: 2013-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 roku w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.

Symbol: 12/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 12/2013

Data dokumentu: 2013-01-31

Data wprowadzenia: 2013-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2013 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.01.2013 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowe przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki powiązane budżetowo.

Symbol: 11/2013

Załączniki:
1) zarządznie 11/2013

Data dokumentu: 2013-01-30

Data wprowadzenia: 2013-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 10/2013 z dnia 25.01.2013 roku w sprawie: wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Symbol: 10/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 10/2013

Data dokumentu: 2013-01-25

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 5/2013 z dnia 16.01.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych, położonych w części Miasta Miasteczko Śląskie, w obrębie Miasteczko Śląskie oraz Tarnowskie Góry w obrębie Strzybnica.

Symbol: 5/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 5/2013

Data dokumentu: 2013-01-16

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego: nr 4/2013 z dnia 11.01.2013 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki powiązane budżetowo.

Symbol: 4/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 4/2013

Data dokumentu: 2013-01-11

Data wprowadzenia: 2013-01-14

WIĘCEJ »
POWRÓT