» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 236/1145/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresue administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami

Symbol: 236/1145/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1145/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 2380.92 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo

Symbol: 236/1144/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1144/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 24822.99 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1150/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 236/1150/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1150/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 76.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 236/1149/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 236/1149/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1149/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 42.29 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 256.93 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1148/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 236/1148/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1148/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 70.11 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1147/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenia Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 236/1147/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1147/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 68.98 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1146/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 236/1146/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1146/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 59.7 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1143/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Symbol: 236/1143/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 236/1143/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 57.7 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
POWRÓT