» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały z dnia 5 lutego 2013 roku

Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 77/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 77/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-01-31

Data wprowadzenia: 2015-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 68/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 459.83 KB

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 67/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 2056.75 KB

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 66/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 1622.43 KB

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 65/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 517.92 KB

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. oceny wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej dofinansowania w ramach programu pn. " Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 51/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 51/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2014-09-23

Data wprowadzenia: 2014-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 29/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.2014 r. w sprawie: wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 29/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 29/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3017.43 KB
2) załacznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2014-05-26

Data wprowadzenia: 2014-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 27/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 27/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2014-05-06

Data wprowadzenia: 2014-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2013.

Symbol: 20/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 20/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2014-03-25

Data wprowadzenia: 2014-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2014 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 10/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 191.4 KB

Data dokumentu: 2014-01-16

Data wprowadzenia: 2014-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.01.2014 r. w sprawie: wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Symbol: 3/2014

Załączniki:
1) zarządzenie nr 3/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2014-01-03

Data wprowadzenia: 2014-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1172/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 241/1172/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 241/1172/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 67.93 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 241/1171/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku

Symbol: 241/1171/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 241/1171/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 47.69 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2013 roku
  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2013 roku

POWRÓT