» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 242/1176/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 242/1176/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 242/1176/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 106.54 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik 2 Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1175/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 242/1175/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 242/1175/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 82.54 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1178/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Symbol: 242/1178/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 242/1178/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 85.72 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1179/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Stopce - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Comenius w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

Symbol: 242/1179/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 242/1179/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 57.17 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1177/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/1137/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach

Symbol: 242/1177/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 242/1177/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.79 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1174/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 242/1174/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 242/1174/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 70.84 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1173/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poparcia dla starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o status ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA dla tarnogórskich podziemi

Symbol: 242/1173/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 242/1173/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 82.41 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
POWRÓT