» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXXV z dnia 26.02.2013r.

Tytuł:  Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) XXXV/368/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 119.81 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/371/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXXV/371/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 114.56 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XXXV/370/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 82 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/367/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym z późn. zm.

Załączniki:
1) XXXV/367/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 60.57 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr III/53/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Typ: DOC, Rozmiar: 59.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/366/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku

Załączniki:
1) XXXV/366/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 102.16 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia poparcia dla starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o status ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA dla tarnogórskich podziemi

Załączniki:
1) XXXV/369/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 60.37 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXV/372/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.06 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/373/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

Załączniki:
1) XXXV/373/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.63 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/374/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXV/374/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.48 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/375/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXV/375/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.96 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
POWRÓT