» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2013 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.39.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 292.64 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1451.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.51.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 233.54 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1433.76 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Serwery, sprzęt komputerowy"

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A Typ: PDF, Rozmiar: 205.27 KB
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B Typ: PDF, Rozmiar: 228.8 KB
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A Typ: PDF, Rozmiar: 663.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 321.9 KB
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 223.05 KB
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B Typ: PDF, Rozmiar: 2184.84 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 328.43 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 5005.1 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia na nieruchomościach po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w latach 2014 - 2015

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 319.87 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 633.99 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.27.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 220.07 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie pracowni teleinformatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 347.35 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.48.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 205.74 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1783.87 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.44.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 249.43 KB
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 196.41 KB
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 3468.27 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Zakup materiałów dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 180.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Doposażenie pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.32.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 208.37 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1364.85 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 1 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 240.9 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1284.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 203.41 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.39.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 288.92 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 412.57 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 4440.6 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: TIF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 1 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 184.65 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 191.14 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016"

Symbol: OR.ZP.272.4.30.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 407.77 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1584.13 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" do wymogów ppoż. - III etap - wymiana drzwi przeciwpożarowych

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 302.78 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1199.8 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.28.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 235.19 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 655.39 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014" - część A i B zamówienia

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A i B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 379.23 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 5677.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jasiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice."

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 363 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 215.66 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1490.99 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3,3a w Nakle Śląskim. Etap II. Przebudowa dachu budynku wraz z jego dociepleniem oraz dobudową kominów wentylacyjnych"

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 232.1 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1311.49 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Serwery, sprzęt komputerowy, części zamienne i inne elementy"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 260.3 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn"

Symbol: OR.ZP.272.4.14.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 310.68 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, ul. Sobieskiego 5"

Symbol: OR.ZP.272.4.15.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 218.79 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1197.57 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2013 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 476.92 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 935.6 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.ZP.272.4.12.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 185.21 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 669.64 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przeprowadzenie zajęć grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013"

Symbol: OR.ZP.4.28.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 297.74 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 8140.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: OR.ZP.272.4.9.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 293.6 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1184.82 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą tuszów, tonerów, taśm i części zamiennych"

Symbol: OR.ZP.4.5.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A Typ: PDF, Rozmiar: 337.37 KB
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B i część C Typ: PDF, Rozmiar: 348.03 KB
3) II ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A Typ: PDF, Rozmiar: 376.07 KB
4) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 910.07 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.ZP.272.4.11.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 397.54 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 4806.3 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 275.18 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2013 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.4.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 507.42 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1258.17 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa wraz z transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 262.72 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 675.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-06

WIĘCEJ »
POWRÓT