» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXXVII z dnia 26.03.2013r.

Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/381/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Załączniki:
1) XXXVII/381/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 61.01 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/378/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kierunek przedsiębiorczość"

Załączniki:
1) XXXVII/378/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 57 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/383/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXXVII/383/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 217.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/382/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XXXVII/382/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 166.02 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/377/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2012 rok

Załączniki:
1) XXXVII/377/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.53 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 8132.1 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2012

Załączniki:
1) XXXVII/379/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 48.5 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/380/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2012

Załączniki:
1) XXXVII/380/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.96 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/384/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.S

Załączniki:
1) XXXVII/384/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.15 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.S.

Załączniki:
1) XXXVII/385/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 56.2 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-29

WIĘCEJ »
POWRÓT