» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 254/1233/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: kontroli Przedsiębiorstwa "NOVA" Sp. z o.o.

Symbol: 254/1233/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 254/1233/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 78.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1236/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 254/1236/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 254/1236/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 70.97 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1235/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 254/1235/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 254/1235/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 70.57 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 254/1234/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 254/1234/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 254/1234/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 58.62 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
POWRÓT