» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 258/1251/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 258/1251/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1251/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 110.06 KB
2) schemat organizacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1250/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki Powiatu Tarnogórskiego działającej pod firmą Przedsiębiorstwo "NOVA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 258/1250/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1250/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 87.45 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1249/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 258/1249/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1249/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 68.59 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1248/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 258/1248/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1248/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 126.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1247/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 258/1247/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1247/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 81.25 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1246/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego

Symbol: 258/1246/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1246/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 91.4 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1245/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/1137/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach

Symbol: 258/1245/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1245/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.32 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1244/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2012"

Symbol: 258/1244/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 258/1244/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 65.02 KB
2) Sprawozdanie Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
POWRÓT