» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XLII z dnia 28.05.2013r.

Tytuł:  uchwała nr XLII/413/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23

Załączniki:
1) XLII/413/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 104.07 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/411/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XLII/411/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 104.8 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/409/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XLII/409/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 103.9 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/421/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/11/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XLII/421/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/11/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 38 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/420/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XLII/420/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 233.6 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/419/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLII/419/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 320.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/407/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/378/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kierunek przedsiębiorczość",

Załączniki:
1) XLII/407/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 57.84 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XXXVII/378/2013 Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/405/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014",

Załączniki:
1) XLII/405/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.48 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XXVI/311/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 349 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/401/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012

Załączniki:
1) XLII/401/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.95 KB
2) ZAŁĄCZNIK Typ: PDF, Rozmiar: 30093.91 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/402/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ponownego wystąpienia do Wojewody Śląskiego o dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Załączniki:
1) XLII/402/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.45 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/403/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia MiędzynarodoÂŹÂŹwego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry- Zawiercie

Załączniki:
1) XLII/403/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 78.47 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/404/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o funkcjonowaniu organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLII/404/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 63.11 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/406/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLII/406/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 222.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/408/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XLII/408/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.9 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/410/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XLII/410/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.86 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/412/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Załączniki:
1) XLII/412/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/414/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Załączniki:
1) XLII/414/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 50.08 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  1991. uchwała nr XLII/415/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło - Nakło w sezonie letnim 2013 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

Załączniki:
1) XLII/415/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53.42 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/416/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r

Załączniki:
1) XLII/416/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.62 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/417/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.,

Załączniki:
1) XLII/417/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.86 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLII/418/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Załączniki:
1) XLII/418/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 77 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
POWRÓT