» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 275/1346/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Symbol: 275/1346/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 275/1346/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 48.94 KB
2) załaczniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1345/2013 Zarzadu Powiatu w Tarnowwkich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 275/1345/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 275/1345/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 47.65 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1344/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 275/1344/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 275/1344/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.43 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1343/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 275/1343/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 275/1343/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53.89 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1342/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Wicestaroście Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do podpisywania: sprawozdań o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) i załącznika do działów 1 i 2 sprawozdania (L-03), sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania OŚ-4p oraz sprawozdań z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfu

Symbol: 275/1342/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 275/1342/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 83.63 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1341/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku

Symbol: 275/1341/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 275/1341/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 83.69 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) załącznik 4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) załącznik 5 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
POWRÓT