» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 276/1352/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnej polegajacej na udzieleniu poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Symbol: 276/1352/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1352/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 564.17 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1353/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 013 roku w sprawie udzilenia poręczenia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Symbol: 276/1353/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1353/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 314.23 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1348/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogóskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 276/1348/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1348/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 510.69 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1349/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przekzania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 276/1349/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1349/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 4981.37 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1350/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwąły w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu tarnogóskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 276/1350/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1350/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 4390.08 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1351/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 276/1351/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 276/1351/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 550.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1354/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przekaznaia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogóskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi

Symbol: 276/1354/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1354/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 851.51 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1347/2013 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 276/1347/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 276/1347/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.98 KB
2) załaczniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
POWRÓT