» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XLIII z dnia 25.06.2013r.

Tytuł:  uchwała nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIII/425/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 78.16 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/432/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012

Załączniki:
1) XLIII/432/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.32 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/431/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu Powiatu Tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi,

Załączniki:
1) XLIII/431/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 59.73 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/496/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 81 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/427/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 oraz prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIII/427/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 54.44 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XXVIII/317/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/426/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Załączniki:
1) XLIII/426/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.12 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/424/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLIII/424/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 63.04 KB
2) ZAŁĄCZNIK Typ: PDF, Rozmiar: 279.24 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/430/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

Załączniki:
1) XLIII/430/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.11 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/422/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za rok 2012

Załączniki:
1) XLIII/422/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 50.8 KB
2) ZAŁĄCZNIK Typ: PDF, Rozmiar: 193.62 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/423/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku

Załączniki:
1) XLIII/423/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53.43 KB
2) ZAŁĄCZNIK Typ: PDF, Rozmiar: 681.58 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/428/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIII/428/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53.43 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/429/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIII/429/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.02 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/433/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach

Załączniki:
1) XLIII/433/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 133.43 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/434/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice

Załączniki:
1) XLIII/343/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.36 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/435/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Tarnowskie Góry - Kłobuck oraz Tarnowskie Góry - Krzepice

Załączniki:
1) XLIII/435/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 45.35 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/436/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego

Załączniki:
1) XLIII/436/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 73.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/437/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego skargi pana D. Ś. na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Załączniki:
1) XLIII/437/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 48.64 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-02

WIĘCEJ »
POWRÓT