» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 283/1380/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 283/1380/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1380/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 4480.09 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1386/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 283/1386/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1386/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.81 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1385/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 283/1385/2013

Załączniki:
1) Uvhwała nr 283/1385/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 49.02 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1384/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 283/1384/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1384/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 61.27 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1383/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1383/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 47.58 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1382/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 283/1382/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1382/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 56.68 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1381/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 283/1381/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 283/1381/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 48.73 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-26

WIĘCEJ »
POWRÓT