» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT
Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1171.63 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »

Tytuł:  zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT
Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1171.63 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »

« POWRÓT