» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Tytuł:  Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 2605.99 KB
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 362.81 KB
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: DOCX, Rozmiar: 114.11 KB
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: PDF, Rozmiar: 724.66 KB
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy Typ: PDF, Rozmiar: 1680.08 KB
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Typ: PDF, Rozmiar: 339.47 KB
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Typ: PDF, Rozmiar: 509.09 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-21

WIĘCEJ »

Tytuł:  Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 2605.99 KB
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 362.81 KB
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: DOCX, Rozmiar: 114.11 KB
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: PDF, Rozmiar: 724.66 KB
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy Typ: PDF, Rozmiar: 1680.08 KB
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Typ: PDF, Rozmiar: 339.47 KB
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Typ: PDF, Rozmiar: 509.09 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-17

WIĘCEJ »

« POWRÓT