» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Symbol: BSR.042.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 2386.64 KB
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1555.21 KB
3) wersja edytowalna Formularz Ofertowy Typ: DOCX, Rozmiar: 67.28 KB
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy Typ: PDF, Rozmiar: 2828.79 KB
5) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: PDF, Rozmiar: 1014.92 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-12

WIĘCEJ »

Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Symbol: BSR.042.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 2386.64 KB
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1555.21 KB
3) wersja edytowalna Formularz Ofertowy Typ: DOCX, Rozmiar: 67.28 KB
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy Typ: PDF, Rozmiar: 2828.79 KB
5) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Typ: PDF, Rozmiar: 1014.92 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-12

WIĘCEJ »

« POWRÓT