» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analiz finansowych, analiz ekonomicznych (metoda analizy uproszczonej) oraz analiz wrażliwości dla czterech projektów planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT Subregionu Centralnego.
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk

Data wprowadzenia: 2016-02-03

Wyświetleń: 1573

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Wprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2016-02-03, Pobrań: 971, Typ: PDF, Rozmiar: 457.88 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2016-02-03

« POWRÓT

WYDRUK