» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZITSymbol: BSR.042.2.2019


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik

Data wprowadzenia: 2019-05-17

Wyświetleń: 505

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-05-17, Pobrań: 396
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-05-17, Pobrań: 366
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-05-17, Pobrań: 366
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-05-17, Pobrań: 385
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-05-17, Pobrań: 383

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2019-05-17

« POWRÓT

WYDRUK