» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZITSymbol: BSR.042.2.2019


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Nowacka

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-10

Wyświetleń: 656

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Wprowadził: Katarzyna Nowacka, Dnia: 2019-06-10, Pobrań: 536
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wprowadził: Katarzyna Nowacka, Dnia: 2019-06-10, Pobrań: 534
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Wprowadził: Katarzyna Nowacka, Dnia: 2019-06-10, Pobrań: 650
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy Wprowadził: Katarzyna Nowacka, Dnia: 2019-06-10, Pobrań: 502
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań Wprowadził: Katarzyna Nowacka, Dnia: 2019-06-10, Pobrań: 500

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Nowacka, dnia: 2019-06-10
Edycja dokumentu: Katarzyna Nowacka, dnia: 2019-06-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK