» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 306/1498/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 306/1498/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1498/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 735.09 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1499/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 306/1499/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1499/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 5644.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1500/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu tarnogóskiego wraz z prognoza kwoty długu

Symbol: 306/1500/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1500/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 5404.24 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1501/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 306/1501/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1501/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 621.56 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1502/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczenirm na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów

Symbol: 306/1502/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1502/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 378.27 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1503/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskeigo wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 306/1503/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1503/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 3921.85 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1504/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania "Remont dróg gminnych ul. Ciołkowiskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg"

Symbol: 306/1504/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1504/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 391.85 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1497/2013 Zarządu Powiatu w Tarnwoskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 306/1497/2013

Załączniki:
1) Ucwała nr 306/1497/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 60.76 KB
2) załacznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1496/2013 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 306/1496/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1496/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 104.8 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1508/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego

Symbol: 306/1508/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1508/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.53 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1507/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 170/1210/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80 z późniejszymi zmianami

Symbol: 306/1507/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1507/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 62.96 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1506/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 306/1506/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1506/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 42.3 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 306/1505/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności mających na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Symbol: 306/1505/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 306/1505/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 58.13 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-24

WIĘCEJ »
POWRÓT