» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 318/1548/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 paździenrika 2013 roku w sprawie uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla onszaru położonego w Miasteczku Śląskim w rejonie istniejącego skłądowiska odpadów niebezpiecznych

Symbol: 318/1548/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 318/1548/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 59.85 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1547/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace nadesłane na konkurs fotograficzny "Powiat tarnogórski w obiektywie"

Symbol: 318/1547/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 318/1547/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 57.58 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1546/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Tarngórskiego za zasługi na rzecz rozwoju powiatu

Symbol: 318/1546/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 318/1546/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.34 KB
2) Regulamin Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Oświadczenie 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) oświadczenie 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) wniosek Typ: PDF, Rozmiar: 58.19 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1545/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 215/1469/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 318/1545/2013

Załączniki:
1) Uchwala nr 318/1545/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 66.12 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1551/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 318/1551/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 318/1551/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 140.19 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1550/2013 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów

Symbol: 318/1550/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 318/1550/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 72.63 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 318/1549/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprqawie zmian w budzecie Powiatu Tarnogórskeigo na 2013 rok

Symbol: 318/1549/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 318/1549/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 76.66 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
POWRÓT