» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 357/1698/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 357/1698/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 357/1698/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.54 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 56.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1701/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii w sprawie realizowanej przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. inwestycji pn.: "Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych w MPL Katowice - Budowa satelitarnej strażnicy pożarowej, dróg pożarowych i patrolowych z wydzieleniem rejonu podejścia zasadniczego (THR 27) nowej drogi startowej"

Symbol: 357/1701/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 357/1701/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 62.38 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1700/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 357/1700/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 357/1700/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 88.58 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1699/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 357/1699/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 357/1699/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 72.44 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1697/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 357/1697/2014

Załączniki:
1) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 88.5 KB
2) Uchwała nr 357/1697/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 56.54 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1696/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 357/1696/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 357/1696/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.16 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
POWRÓT