» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 358/1708/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020

Symbol: 358/1708/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1708/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3399.71 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1707/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał LIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 358/1707/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1707/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 65.3 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1706/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 358/1706/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1706/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 88.8 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1705/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 358/1705/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1705/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 76.03 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1703/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" za rok 2013

Symbol: 358/1703/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1703/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 305.04 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1704/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2013

Symbol: 358/1704/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 358/1704/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 743.66 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 358/1702/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2013"

Symbol: 358/1702/2014

Załączniki:
1) Uchwałą nr 358/1702/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 992.64 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
POWRÓT