» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 367/1753/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Stopce - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus Plus w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 367/1753/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1753/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.43 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1752/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus Plus w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 367/1752/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1752/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 62.02 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1751/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie składu komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 367/1751/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1751/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 59.39 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1750/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 233/1137/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 367/1750/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1750/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 55.81 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1749/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 367/1749/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1749/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 65.34 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 53.35 KB
3) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1748/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 367/1748/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1748/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.45 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1747/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr LIV/503/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze

Symbol: 367/1747/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1747/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 55.12 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 187.66 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1746/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Symbol: 367/1746/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1746/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 91.78 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 320.69 KB
3) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 104.79 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1745/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 367/1745/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1745/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 87.4 KB
2) Załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 54 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1744/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 367/1744/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1744/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 60.89 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 367/1743/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 367/1743/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 367/1743/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.98 KB
2) Załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
POWRÓT