» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 375/1777/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Pana………………….., ostatni adres pobytu stałego …………………………………………….

Symbol: 375/1777/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1777/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.66 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1776/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 375/1776/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 375/1776/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.22 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1775/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu nr 4 położonego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 375/1775/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1775/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 59.03 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1774/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu nr 1 położonego przy ul. Park 2 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 375/1774/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1774/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.59 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1773/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok

Symbol: 375/1773/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1773/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 50.36 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1772/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Symbol: 375/1772/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1772/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 66.27 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1771/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi powiatowej nr 2352 S, położonego na terenie gminy Koszęcin w powiecie lublinieckim, kategorii drogi powiatowej wraz z wyłączeniem drogi z użytkowania

Symbol: 375/1771/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1771/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 411.98 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1770/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 2011 S, położonego na terenie gminy Ciasna w powiecie lublinieckim, kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem drogi z użytkowania

Symbol: 375/1770/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1770/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 363.89 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1769/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 2330 S, położonej na terenie miasta Lubliniec w powiecie lublinieckim, kategorii drogi powiatowej wraz z wyłączeniem drogi z użytkowania

Symbol: 375/1769/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1769/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 351.02 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1768/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 2011 S, położonego na terenie gminy Ciasna w powiecie lublinieckim, kategorii drogi powiatowej

Symbol: 375/1768/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1768/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 362.49 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
POWRÓT