» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LVII z dnia 27.05.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LVII/518/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych

Załączniki:
1) LVII/518/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 97.7 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/523/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LVII/523/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 180.84 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 335.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/519/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) LVII/519/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 288.57 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/522/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zasad powoływania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) LVII/522/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 90.95 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Załączniki:
1) LVII/517/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 97.82 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XVI/171/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 462 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/520/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) LVII/520/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 445.49 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/515/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013

Załączniki:
1) LVII/515/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 30489.87 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/516/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego - budżetu partycypacyjnego

Załączniki:
1) LVII/516/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 91.95 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/521/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu czynności kontrolnych związanych z przeprowadzeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:
1) LVII/521/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 91.18 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVII/524/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LVII/524/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 177.04 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-29

WIĘCEJ »
POWRÓT