» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 czerwca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 386/1832/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy rolniczej marki PRONAR, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 386/1832/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1832/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 273.42 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1831/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 386/1831/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1831/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 468.52 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1830/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 386/1830/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1830/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.19 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1829/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok

Symbol: 386/1829/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1829/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 737.02 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1828/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020

Symbol: 386/1828/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1828/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 5947.88 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1827/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 386/1827/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1827/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 1540.12 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1826/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 386/1826/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1826/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3616.03 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1825/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 386/1825/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1825/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 999.67 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 386/1824/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 386/1824/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1824/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 2597.77 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
POWRÓT