» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 411/1950/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Jankowskiemu stanowiska dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

Symbol: 411/1950/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1950/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.75 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1949/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielom firmy SILESIA ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radomir Borodziuk, ul. Rolna 43C, 40-555 Katowice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 411/1949/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1949/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 70.71 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1948/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielom firmy SILESIA ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radomir Borodziuk, ul. Rolna 43C, 40-555 Katowice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 411/1948/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1948/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 71.52 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1947/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielom firmy SILESIA ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radomir Borodziuk, ul. Rolna 43C, 40-555 Katowice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 411/1947/2014

Załączniki:
1) Uchwałą nr 411/1947/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 71.49 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1946/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielom firmy SILESIA ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radomir Borodziuk, ul. Rolna 43C, 40-555 Katowice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 411/1946/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1946/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 71.42 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1945/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania opinii w zakresie lokalizacji przedsięwzięcia pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa" - budowa pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej złożonej z rurociągów kablowych dla kabli światłowodowych i węzłów szkieletowych sieci - na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 411/1945/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1945/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1944/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kursu nowoczesne metody analityczne w chemii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 411/1944/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1944/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 56.48 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1943/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 411/1943/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1943/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 55.89 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1942/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 411/1942/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1942/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3701.44 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1940/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 411/1940/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1940/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3628.91 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 411/1941/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 411/1941/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 411/1941/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 6885.77 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-05

WIĘCEJ »
POWRÓT