» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 415/1967/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego na zaciągnięcie zobowiązania w latach 2014-2024

Symbol: 415/1967/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1967/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 50.78 KB
2) załącznik do uchwały Typ: PDF, Rozmiar: 102.31 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1966/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 415/1966/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1966/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 63.68 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 199.16 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1965/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 228/1114/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 415/1965/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1965/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 62.33 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1964/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Symbol: 415/1964/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1964/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.38 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1963/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu nr 2 położonego przy ul. Parkowej 2 w Nakle Śląskim, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 415/1963/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1963/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.57 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1962/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Symbol: 415/1962/2014

Załączniki:
1) Uchwala nr 415/1962/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 52.36 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 290.99 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 415/1961/2014 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska", w roli członka

Symbol: 415/1961/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 415/1961/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 52.6 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 182.43 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
POWRÓT