» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 423/1995/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 423/1995/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 423/1995/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.19 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 68.32 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 423/1994/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 423/1994/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 423/1994/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.34 KB
2) tabela nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 128.68 KB
3) tabela nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 47.7 KB
4) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 39.59 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 423/1993/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c

Symbol: 423/1993/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 423/1993/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 57.23 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 64.81 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 423/1992/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 423/1992/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 423/1992/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 52.07 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 107.34 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 423/1991/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, który uzyskał największą liczbę głosów, w ramach głosowania społecznego projektów zgłoszonych do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015 w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 423/1991/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 423/1991/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 55.07 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 47.99 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 423/1990/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Symbol: 423/1990/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 423/1990/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.5 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 114.01 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-15

WIĘCEJ »
POWRÓT