» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 429/2004/2014 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 429/2004/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2004/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 3193.23 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2005/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 429/2005/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2005/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 5678.65 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2006/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 429/2006/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2006/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 2503.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2007/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 429/2007/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2007/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.45 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2008/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 429/2008/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2008/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.87 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2009/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Wschód

Symbol: 429/2009/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2009/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 71.08 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2010/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi

Symbol: 429/2010/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2010/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 59.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2011/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 274/14 położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców

Symbol: 429/2011/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2011/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 57.63 KB
2) Załacznik - wykaz Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2012/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 215/1469/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 429/2012/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2012/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 66.43 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2013/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy SOLARSYSTEM s.c., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 429/2013/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2013/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 70.59 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2014/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy SOLARSYSTEM s.c., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 429/2014/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2014/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 70.62 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2015/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy SOLARSYSTEM s.c., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 429/2015/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2015/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 71.4 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 429/2016/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Koj nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 429/2016/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 429/2016/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 56.05 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
POWRÓT