» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LXI z dnia 30.10.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LXI/553/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) LXI/553/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 107.05 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/556/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) LXI/556/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 98.45 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/554/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) LXI/554/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 92.69 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/551/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) LXI/551/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 501.28 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/552/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020,

Załączniki:
1) LXI/552/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 483.27 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/555/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Załączniki:
1) LXI/555/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 207.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/557/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara

Załączniki:
1) LXI/557/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 188.09 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/558/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana A. Sz. na działania Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LXI/558/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 182.04 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/559/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Parkingowe Majchrzak Ryszard na działania Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LXI/559/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 176.33 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LXI/560/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana G.T. na Starostę Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) LXI/560/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 176.32 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
POWRÓT