» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 433/2033/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska, ul. Bednarska 4/4, 44-100 Gliwice do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 433/2033/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 433/2033/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 70.38 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 433/2032/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe PRO-INSTAL Arkadiusz Frania do występowania, w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, do odpowiednich urzędów i instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów wydawanych przez te podmioty, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

Symbol: 433/2032/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 433/2032/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 69.73 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 433/2031/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego wobec Pani ....

Symbol: 433/2031/2014

Załączniki:
1) 433/2031/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 47.09 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 433/2030/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie opłat (należności) oraz umorzenia kosztów upomnienia przedegzekucyjnego

Symbol: 433/2030/2014

Załączniki:
1) 433/2030/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.39 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 433/2029/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie opłat (należności) oraz umorzenia kosztów upomnienia przedegzekucyjnego

Symbol: 433/2029/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 433/2029/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 62.05 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 433/2028/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz wierzyciela Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 433/2028/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 433/2028/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.92 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-18

WIĘCEJ »
POWRÓT