» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 1/9/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 1/9/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/9/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 61.71 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/8/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno-zachodniego sołectwa Szałsza

Symbol: 1/8/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/8/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 57.1 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/7/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania Józefowi Burdziakowi - Staroście Tarnogórskiemu kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Symbol: 1/7/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/7/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 60.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/6/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 205/1013/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 października 2012 roku w sprawie przekazania Lucynie Ekkert - Staroście Tarnogórskiemu kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych

Symbol: 1/6/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/6/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.63 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/5/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Elwartowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 1/5/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/5/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 70.78 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/4/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych

Symbol: 1/4/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/4/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 65.99 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 1/3/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/3/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 65.8 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/2/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał I sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 1/2/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 1/2/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 80.28 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm.

Symbol: 1/1/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 1/1/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.5 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 248.24 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
POWRÓT