» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 3/21/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 676/6 położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej

Symbol: 3/21/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/21/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 57.22 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/20/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Elwartowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do podpisywania: sprawozdań o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) i załącznika do działów 1 i 2 sprawozdania (L-03), sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania OŚ-4p oraz sprawozdań z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfu

Symbol: 3/20/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/20/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 88.34 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/19/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 3/19/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/19/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 54.94 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 96.72 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/18/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 3/18/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/18/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.7 KB
2) Regulamin Typ: PDF, Rozmiar: 112.18 KB
3) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/17/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 3/17/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/17/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 53.21 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
POWRÓT