» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2015 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 70/2015

Załączniki:
1) zarządzenie nr 70/2015

Data dokumentu: 2015-12-17

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.12.2015r. w spr. wskazania podmiotu upoważnionego do realizacji zadania polegającego na stwierdzeniu zgonu i określaniu jego przyczyny.

Symbol: 65/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 65/2015

Data dokumentu: 2015-12-01

Data wprowadzenia: 2015-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie: przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 60/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2015

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 59/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2015

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2015

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 54/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2015

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.01.2010 r. w sprawie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji wymagających zatwierdzenia stałych organizacji ruchu

Symbol: 53/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2015

Data dokumentu: 2015-10-27

Data wprowadzenia: 2015-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 48/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 48/2015
2) załącznik nr 1
3) załącznik nr 2
4) załącznik nr 3
5) załącznik nr 4
6) załącznik nr 5
7) załącznik nr 6
8) załącznik nr 7
9) załącznik nr 8
10) załącznik nr 9
11) załącznik nr 10
12) załącznik nr 11
13) załącznik nr 12
14) załącznik nr 13
15) załącznik nr 14
16) załącznik nr 15
17) załącznik nr 16
18) załącznik nr 17
19) załącznik nr 18
20) załącznik nr 19
21) załącznik nr 20
22) załącznik nr 21

Data dokumentu: 2015-10-16

Data wprowadzenia: 2015-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie: opracowania Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2015

Data dokumentu: 2015-10-19

Data wprowadzenia: 2015-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.06.2015 r. w sprawie: powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 28/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2015

Data dokumentu: 2015-06-16

Data wprowadzenia: 2015-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 25/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2015

Data dokumentu: 2015-05-05

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

Symbol: 22/2015

Załączniki:
1) Zarządznie 22/2015
2) Sprawozdanie za rok 2014

Data dokumentu: 2015-03-30

Data wprowadzenia: 2015-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 19/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2015

Data dokumentu: 2015-03-09

Data wprowadzenia: 2015-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.03.2015 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 29/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.03.2005 r.

Symbol: 16/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2015

Data dokumentu: 2015-03-04

Data wprowadzenia: 2015-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.02.2015 r. w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 8/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2015

Data dokumentu: 2015-02-26

Data wprowadzenia: 2015-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 10/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2015

Data dokumentu: 2015-02-27

Data wprowadzenia: 2015-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 7/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2015

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2015

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 5/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2015

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.01.2015 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 2/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 2/2015

Data dokumentu: 2015-01-27

Data wprowadzenia: 2015-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach oraz zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego Nr 59/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: 1/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2015

Data dokumentu: 2015-01-21

Data wprowadzenia: 2015-01-22

WIĘCEJ »
POWRÓT