» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 26 luty 2008 roku.Symbol: EB0049-2/08

Data sesji: 26.02.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2007 roku.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2008 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie uchylenia uchwały nr VII/88/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Tarnogórski 48 sztuk akcji GTL S.A.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach na Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury "JORDAN".
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008 w sprawie  utworzenia Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury " JORDAN" w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zamiaru przekazania Gminie Radzionków do prowadzenia z dniem 1 września 2008 roku V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/   /2008  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ½ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Radzionkowie przy pl. Jana Pawła II 8 .
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
18. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (15.02.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data dokumentu: 2008-02-15

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Wyświetleń: 1624

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-02-15
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK